De 5 Gouden tips voor resultaatgerichte teams

De meeste organisaties proberen hun resultaten te verbeteren door de organisatie te veranderen. Er wordt weinig aandacht besteed aan de teams die de resultaten moeten behalen. Investeren in resultaatgerichte teams is vaak veel effectiever dan een eindeloos verandertraject of cultuurtraject. Daarom hier de 5 Gouden tips voor resultaatgericht samenwerken.

1) Kies samen de drie belangrijkste teamdoelen
Als je aan iedereen in je team vraagt wat de belangrijkste doelstellingen van het team zijn voor het komende jaar, krijg je waarschijnlijk verschillende antwoorden. Neem als team de tijd om de 3 belangrijkste doelstellingen voor het team te kiezen. Niet 7, niet 5, maar 3. Kies voor doelen op de korte termijn, een half jaar of een jaar. Daarna is de wereld vaak toch alweer veranderd.

2) Formuleer samen de ‘output’
Veel teams nemen genoegen met te algemene geformuleerde teamdoelen (‘verhogen klanttevredenheid’, ‘verbeteren kwaliteit’) of te kwantitatief geformuleerde teamdoelen (‘85 klanten bezocht’). Zorg dat je het met je team hebt bepaald hoe het resultaat er concreet uit ziet. Alleen zo kan je bepalen wat je als team te doen staat. Als de teamleden de 3 doelstellingen nog niet kunnen vertalen naar hun werk én naar de samenwerking zijn de doelen nog niet concreet genoeg. En de rol van de manager is vervolgens vooral het sturen op deze output.

3) Get things done
De tijd van praten is voorbij, de handen kunnen uit de mouwen. Plan wat je de komende tijd gaat doen om de teamdoelstellingen te halen en ga aan de slag. Doe geen werk dat niet bijdraagt aan de teamdoelen. En kom je een knelpunt tegen, probeer dit direct op te lossen. Dit vraagt vraag een resultaatgerichte werkhouding waarbij je regelmatig prioriteiten moet stellen. Je manager zal je soms ook moeten helpen met ‘nee’ zeggen. Niet al je collega’s zullen dit makkelijk vinden. Je kunt elkaar als team helpen om resultaatgericht te werken door elkaar om advies te vragen of door elkaar aan te spreken als teamleden hun afspraken niet nakomen.

4) Verbeter de besluitvorming in je team
Teams zijn geneigd om te streven naar consensus. Een mooi model maar consensus bereiken kost tijd en levert niet altijd de beste oplossing op. Bedenk dus ook hoe je als team over dingen wilt besluiten. Moet iedereen het er mee eens zijn? Moet het hele team bij alle besluiten betrokken worden? Wat is de rol van de manager? Het kan gebeuren dat je je soms neer moet leggen bij een besluit waar je het niet mee eens bent. Lees hier ‘De 5 Gouden vergadertips voor je team‘.

5) Beoordeel op teamdoelstellingen
De meeste mensen worden door hun manager beoordeeld op individuele doelstellingen en niet op (hun bijdrage aan) de teamdoelstellingen. Zo stimuleer je dat medewerkers zich meer richten op hun ‘eigen winkeltje’ dan op het gemeenschappelijke belang. Verbetering van de teameffectiviteit en van het teamresultaat levert dit in elk geval niet op. Beoordeel iedereen daarom op het behalen van de teamdoelstellingen én op hun individuele bijdrage daaraan. Op deze manier hebben teamleden er belang bij om elkaar meer op te zoeken, gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, knelpunten op te lossen en elkaar feedback te geven.

Wil je weten hoe Schateiland je team kan helpen bij resultaatgericht samenwerken? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be.

Geplaatst in klantgerichtheid, Samenwerken, Vergaderen |

De 5 Gouden tips voor teams in verandering

Er zijn boeken volgeschreven over verandermanagement. In de praktijk slagen veel verandertrajecten niet of maar ten dele. Het starten van een (cultuur)verandering gaat meestal goed. Het daadwerkelijk implementeren van veranderingen door teams op de werkvloer blijkt vaak taai. Daarom hier de 5 Gouden tips voor teams in verandering:

1) Blijf niet hangen in de visie
90% van de veranderingen gaan over het nieuwe werken, klantgerichtheid, (de)centralisatie of het samenvoegen van bedrijfsonderdelen. Daar worden dan mooie namen voor bedacht: ‘De nieuwe organisatie’, ‘Overheid 2.0’, ‘De klant centraal’ of ‘Dichter bij de burger’. Niemand kan hier tegen zijn. En teams zijn het er op hoofdlijnen heus wel mee eens. De aandacht voor de verandering verslapt alleen als er maanden-lang over wordt gesproken zonder dat je weet wat er nou concreet verandert. Benader een verandering daarom als een project. Teams werken gemakkelijker mee aan een verandering met een aantrekkelijk plan dan via een wat abstracte visie. Kom op tijd met duidelijke doelstellingen, concrete stappen en een meetbaar eindresultaat.

2) Communiceer de verandering in je team met de 4 P’s
Een handig houvast om een verandering uit te leggen zijn de 4 P’s:
1. Pijn: Wat gebeurt er als we niet veranderen? Waarom is deze verandering nodig?
2. Perspectief: Hoe ziet het eruit als de verandering gelukt is? Wat zijn daar de voor- en nadelen van?
3. Proces: Welke stappen nemen we om bij de gewenste situatie te komen?
4. Personen: Wat verwacht ik dat jij (anders) gaat doen? Wat kun je van mij verwachten?

3) Creëer draagvlak met invloedrijke medewerkers in het team
Change management goeroes zoals Kotter bevelen een ‘leidende coalitie’ (invloedrijke medewerkers) aan om draagvlak te creëren. Een goed idee, ook binnen teams. Maar kijk uit dat je niet alleen de hele blije en gemotiveerde teamleden betrekt. Juist dát kan weerstand in het team opwekken bij de wat meer kritische teamleden. Bedenk wie invloed heeft bij het meekrijgen van de rest van het team. Grappig genoeg zijn dat soms juist de mensen die naar eigen zeggen ‘positief kritisch’ zijn.

4) Luister naar het team
Teams worden meestal niet spontaan enthousiast van ‘Meer met minder’ of een nieuwe (de)centralisatie. Reacties als: “Ik laat het rustig over het me heen komen” of “Laten we niet het wiel opnieuw gaan uitvinden” worden vaak als weerstand tegen verandering gezien. Medewerkers hebben soms wel een punt omdat veel veranderingen niet goed zijn afgemaakt of mooie vergezichten niet zijn waargemaakt. Toon daarom begrip voor sceptici. Luister naar wat er de vorige keer mis ging en vraag naar wat er dan nu beter kan. En vraag de medewerkers ook wat er wel goed ging. Met de methode Successenplanning kun je de medewerkers actief betrekken om de verandering te implementeren.

5) Probeer de medewerkers niet te veranderen
Een organisatieverandering betekent niet dat je de medewerkers moet veranderen. Gelukkig maar want dat gaat echt niet lukken. Je kunt wel de manier waarop ze (samen)werken veranderen. Steek minstens zoveel energie in het concretiseren van de verandering als in het enthousiasmeren van je team. De teamleden moeten de reden voor de verandering uiteraard wel begrijpen. Maar ze hoeven er niet per se in te geloven.Dat laten we aan de change managers over.

Wil je meer weten over hoe Schateiland je team kan helpen om een verandering te implementeren, bel ons dan op +31 6 26961659 of mail info@schateiland.be.

Geplaatst in Teambuilding |

De 5 Gouden tips voor persoonlijk leiderschap in teams

Veel managers werken aan persoonlijk leiderschap; zelf het heft in handen nemen en varen op het eigen kompas. Waarom zou je dat als teamlid niet doen? Het geeft jezelf en het team meer energie. Bepaal zelf wat goed voor jou en het team is, sta open voor verandering, maak keuzes en werk samen. Lees hier onze Gouden tips.

1. Vertrouw op jezelf en herontdek je ‘innerlijk kompas’
Soms zorgt de groepsdynamiek er voor dat teamleden de leiding over zichzelf uit handen geven. Als hun partners ze zouden zien, zouden ze zich afvragen of dit dezelfde persoon is die thuis 3 kinderen opvoedt, zijn eigen huis verkoopt en op avontuurlijke vakanties gaat. Herontdek je innerlijk kompas in je werkcontext. Waarom gaat een besluit tegen je gevoel in? Wat vind je van de cultuur in je team? Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Spreek jezelf uit, doe een voorstel, vertel wat je prettig vindt en wat niet. Het team is er blij mee.

2. Sta open voor verandering
Openstaan voor verandering is misschien wel het lastigste wat er is. Alles verandert voortdurend en er is geen team dat niet in verandering is. Inspelen op veranderende omstandigheden zorgt per definitie voor onzekerheid in een team. Kies ervoor om geen slachtoffer te worden, maar accepteer de nieuwe omstandigheden en bepaal samen je rol hierin. Zo blijf je als team aan de bal en wordt je geen speelbal van MT of adviseurs.

3. Maak bewust keuzes
De effectiviteit van een team wordt bepaald door de keuzes die het team maakt. Het team kan niet veel doen aan omstandigheden zoals de crisis, een veranderende markt of een nieuwe manager. Maar een team kan wél steeds zijn eigen keuzes maken. Als jij mensen in jouw team vaak hoort zeggen dat ze dingen ‘moeten’ doen, kiezen ze daar kennelijk nog niet bewust voor. Daag jezelf en teamleden eens wat vaker uit om te bepalen of ze hun eigen keuzes maken of reageren op de keuzes van anderen. Alleen met bewuste eigen keuzes kan je team de doelstellingen bereiken.

4. Neem verantwoordelijkheid voor een prettig werkklimaat
In teams wordt vaak afgesproken om respectvol met elkaar om te gaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je respect hebt voor je collega’s zal je je moeten afvragen wat jouw gedrag en jouw woorden voor een uitwerking hebben op je collega’s. Klagen zonder te komen met oplossingen is bijvoorbeeld demotiverend. Roddelen gaat ten koste van de veiligheid. Complimenten zijn juist motiverend. Persoonlijk leiderschap is soms ook het durven aanspreken van een collega. Leg uit wat de impact is van het gedrag van je collega. Niet iedereen is zich daar bewust van.

5. Kijk vaker over de schutting
Een vaakgehoorde klacht in teams is dat mensen op eilandjes werken of dingen over de schutting gooien. Uit onderzoek blijkt dat mensen die hun eigen doelstellingen of taken centraal stellen vaak bewust niet handelen in het bedrijfsbelang. Een ander kenmerk van persoonlijk leiderschap is de bereidheid om écht samen te willen werken. Bespreek belangentegenstellingen binnen je team en ook tussen teams. Zoek naar oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn. Dat betekent niet dat je op de korte termijn nooit voor jezelf mag kiezen. Anders wordt het wel heel saai op de werkvloer.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen met het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in je team? Mail ons via info@schateiland.be of bel ons op +31 6 26961659.

Geplaatst in Teamontwikkeling |

De 5 Gouden tips voor zelfsturende teams

Werken in een zelfsturend team is een aansprekend idee, lekker zonder een manager. Helemaal zelfsturend worden is in de praktijk niet altijd realistisch. Maar meer zelfsturend of zelf organiserend kan je team zeker worden. En dat is leuk: je hebt meer verantwoordelijkheid, je werkt actief samen en je kan je kwaliteiten meer benutten. Lees hier ‘De 5 Gouden tips voor zelfsturende teams’

1) Zorg dat iedereen echt wil
Een zelfsturend team kan alleen werken als iedereen hiervoor echt gemotiveerd is. Check daarom expliciet bij iedereen of ze het echt willen. Bespreek daarbij de leuke kanten, maar ook de risico’s. Verder zal je je als team moeten afvragen of er voldoende basis is voor het worden van een zelfsturend team. Het vraagt een bepaald niveau van teamontwikkeling. Is er voldoende vertrouwen? Hoe verloopt de communicatie in het team? Kan en wil iedereen de verantwoordelijkheid nemen voor zowel het eigen werk als het teamresultaat? Ben je er nog niet helemaal klaar voor, werk dan eerst aan de basis.

2) Zorg voor een mandaat en duidelijke doelstellingen
Spreek met het (top)management af wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen je team kan opereren. Bij een zelfsturend team hoort niet alleen eigen verantwoordelijkheid maar horen ook eigen bevoegdheden. Maak afspraken over het afdelingsbudget, de concrete output die van het team wordt verwacht (SMART doelstellingen) en over beslissingsbevoegdheid. Wanneer mag het team een besluit nemen en wanneer wil de manager besluiten? De manager moet het team tot op zekere hoogte los willen en kunnen laten.

3) Spreek af hoe je wilt samenwerken en verdeel de managementtaken
Tijdens de inrichtingsfase van een zelfsturend team wordt de basis gelegd voor het succes. Hoe gaan het team communiceren, vergaderen, elkaar aanspreken, beoordelen? Hoe kan het team ieders kwaliteiten optimaal benutten? Als zelfsturende team krijg je daarnaast ook managementtaken op je bord: omgaan met niet goed functionerende medewerkers, uitval, medewerkers bij elkaar brengen, proces- of kwaliteitsverbetering. Voor de meeste mensen is dit nieuw. En niet iedereen heeft hier affiniteit mee. Bespreek hoe je deze taken kunt verdelen. Niet iedereen hoeft hier een gelijke rol in te krijgen. Er zijn in jouw team vast mensen die hiervoor de juiste kwaliteiten en competenties hebben.

4) Investeer in het contact met het (top)management én de organisatie
Omdat je als zelfsturend team vaak afwijkt van de werkwijze van andere teams is contact met de omgeving extra belangrijk. Zowel met het (top)management als met de rest van de organisatie. Zeker in het begin zal je als team met name intern gericht zijn, terwijl de omgeving met extra interesse naar je team kijkt. Investeer daarom in het regelmatig informeren van de omgeving, het managen van de verwachtingen, het actief deelnemen in MT’s of managementdagen. Verder zal je soms om moeten gaan met druk en met verandering. Zet ook voor deze taken de mensen met de juiste kwaliteiten in.

5) Blijf bespreken hoe het gaat
Uiteraard moet de voortgang van de werkzaamheden regelmatig worden besproken. Besteed daarnaast minimaal 5% van je tijd aan het bespreken van de samenwerking. Geef elkaar feedback. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Los meningsverschillen en sluimerende conflicten zo snel mogelijk op. Pas afspraken of de taakverdeling tijdig aan als in de praktijk blijkt dat iets niet werkt. Zo voorkom je dat de omgeving zich weer met je team gaat bemoeien…

Je team heeft geen manager meer die het team kan faciliteren of coachen. Vooral in de startfase kan het daarom handig zijn om je te laten faciliteren. Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring met (training van) zelfsturende en zelf organiserende teams in de zorg (GGD, thuiszorg, intramuraal). Wij werken met zelfsturende teams aan deze onderwerpen en competenties:

 • doelstellingen en bevoegdheid van het team
 • rol- en taakverdeling op basis van kwaliteiten en drijfveren
 • teamontwikkeling tot zelfsturend team ‘teamcoaching the job
 • ontwikkelen van vaardigheden en competenties voor zelfsturende teams zoals communiceren, vergaderen, samenwerken en aanspreken.

Wil je weten hoe Schateiland te kan helpen om een zelfsturend team te ontwerpen, in te voeren of te begeleiden? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be. Schateiland is gekozen tot Beste opleider van Nederland 2015.

Geplaatst in Teamontwikkeling |

De 5 Gouden tips voor een teamleren

Een team ontwikkelt zich pas echt als je samen leert. Combineer de ervaring van collega’s met je eigen ervaring en kom samen tot betere oplossingen. Hier 5 Gouden tips voor teamleren.

1) Bepaal samen je ambitie
Wat kan iemand er tegen hebben om als team samen te willen leren? Het is leuk om te doen en goed voor de teamresultaten. Toch is actief samen leren als team niet vanzelfsprekend. Samen leren kost bijvoorbeeld best wat overlegtijd. De een heeft er ook meer baat bij dan de ander. Is jouw leidinggevende bereid het team de tijd te gunnen? Wordt het team het eens over relevante onderwerpen? Bepaal samen wat een reële ambitie is en of iedereen mee moet doen.

2) Fouten maken mag
Je leert als team meer van wat er fout gaat dan van wat er goed gaat. Door samen te bespreken hoe je iets hebt aangepakt, wat het effect daarvan was en hoe je het de volgende keer beter kan doen, leer je. Als jij en jouw teamleden zich open stellen voor het bespreken van fouten, gaat het teamleren echt beginnen.

3) Leer ‘dieper’ met intervisie
Bespreek niet alleen hoe bepaalde dingen zijn aangepakt. Bespreek ook wat achterliggende opvattingen, ideeën en aannames zijn. Met intervisie als methode om elkaar rustig vragen te kunnen stellen en om advies te vragen over eigen cases, ga je als team meer de diepte in. Zo worden patronen zichtbaar en kunnen dingen structureler worden opgelost en geleerd. Voor deze vorm moet je als team wel even de tijd nemen, goede vragen stellen en echt naar elkaar luisteren.

4) Leren = organiseren
Na een enthousiast begin wordt teamleren/intervisie vaak weer overvleugeld door de waan van de dag. Teamleren gaat niet spontaan. Je zult echt momenten moeten organiseren waarop je de tijd neemt om als team te leren. Het is belangrijk dat je deze momenten niet lichtvaardig afzegt als je het druk hebt. Als je het een vast onderdeel maakt van een regulier overleg is de kans groter dat je het volhoudt. Daarnaast heb je een gecommitteerde leidinggevende nodig die het team steunt en faciliteert.

5 Word met co-creatie een zelf lerend team
Als het je als team lukt om op basis van ieders kennis en ervaring nieuwe oplossingen te bedenken, ben je aan het co-creëren. Het team richt zich minder op wat er niet goed gaat of meningsverschillen, maar zoekt common ground om op verder te bouwen. Het team komt met structurele oplossingen en nieuwe denkmodellen. Meer ‘zelf lerend’ worden, vraagt een bepaalde mate van teamontwikkeling.

Wilt u weten hoe Schateiland u kan helpen bij teamleren in de praktijk, bel ons op +31 6 26961659 of mail ons op info@schateiland.be

Geplaatst in Teamontwikkeling |

De 5 Gouden tips voor een team met een missie

De meeste jaar- of werkplannen van een team beginnen met een missie en een visie. Vaak worden de missie en visie van het jaar ervoor gebruikt. Is het maken van een missie en een visie nodig? En zo ja, hoe maak je er een?

1) Bepaal eerst of je überhaupt een missie of visie wil
De meeste teams gaan er van uit dat ze sowieso een missie en visie moeten hebben. Je kunt je afvragen wat daarvan de waarde in de praktijk is. Vaak wordt tijd en geld besteed aan het maken van een missie en een visie waarna deze in het grote vergeetboek verdwijnen. Welk teamlid kan spontaan de missie en visie herhalen? Gebruik daarom alleen een missie en een visie als je van plan bent om deze voldoende specifiek te maken en hieraan doelstellingen en acties te koppelen. Een gedeelde missie/visie is enthousiasmerend omdat het een gezamenlijke richting geeft waarop je je doelstellingen en werkwijze kunt baseren.

2) Kies leuke vormen om de creativiteit los te krijgen
Volgens de theorie moet een team eerst informatie uit de omgeving verzamelen, deze analyseren en dan komen tot een missie en visie. Dit kost veel te veel tijd. Zo belangrijk is het nou ook weer niet. Het belangrijkste is dat jouw team een gedeeld beeld vormt van het ideale toekomstplaatje. Vragen als ‘Wat zegt de omgeving over een jaar over ons?’ of ‘Wanneer zouden we tevreden zijn aan het einde van volgend jaar?’ prikkelen het voorstellingsvermogen. Jouw team kan na deze gesprekken een filmpje maken waarin de teamleden vertellen wat het team over een jaar heeft bereikt en hoe dat is gelukt. Haal er samen de belangrijkste kernwoorden of -zinnen uit. Kies eerder voor een fris of origineel idee dan voor een compromis. Kies daarbij voor een leuke vorm met een kwinkslag die past bij de organisatie. Bent u zelf toch niet zo creatief? Schroom dan niet iemand te vragen van de afdeling communicatie of een andere creatieve geest.

3) Maak de missie en visie voldoende specifiek
Een missie is waar je voor staat. Een visie is waar je voor gaat. Om er echt iets mee te kunnen doen, moeten de missie en visie van het team dus niet zo algemeen zijn dat deze ook voor een ander team of zelfs voor een ander bedrijf zouden kunnen gelden. Een missie als ‘Samenwerken aan de toekomst’ of ‘De klant centraal’ is het net niet. Vermijd dooddoeners als ‘proactief’, ‘slagvaardig’, ‘effectief’ of ‘actief’ tenzij jouw team ze écht waar kan maken. En maak van de visie niet een te lang verhaal. Noem drie concrete punten die je als team nastreeft. Meer kan niemand onthouden.

4) Verbind doelen en acties aan de visie
Meestal verdwijnen de flappen en de gele briefjes in een la tot de volgende missie/visie-sessie. Dat komt omdat het team zich er vaak niet echt aan verbindt. Meestal omdat het allemaal te abstract en algemeen is. Vertaal de missie en visie daarom door naar doelstellingen en activiteiten voor het komende jaar. Pas dan gaat het echt leven. En lukt dat niet, dan zijn de missie en visie niet goed genoeg. Een andere manier om je eraan te verbinden, is de missie en visie actief te communiceren aan de omgeving. Communiceer dan meteen ook de belangrijkste doelstellingen en activiteiten op de kortere termijn. Anders denkt de omgeving dat je team weer lekker op de hei heeft zitten navelstaren.

5) Kom er samen op terug
Vaak hoor je na een aantal maanden niets meer over de missie en visie. Toets daarom regelmatig of de teamleden er nog achter staan. Bespreek op welke manier het lukt om de missie en de visie in praktijk te brengen. Worden de daaraan verbonden doelstellingen behaald en de acties uitgevoerd? Vaak is dit een moment van een kleine terugslag omdat het team in de praktijk nou eenmaal wat reactiever werkt dan iedereen zou willen. Wees niet bang om je visie en je doelstellingen wat bij te stellen. Liever een bijgestelde maar reële missie en visie dan teveel luchtfietserij.

Wil je weten hoe Schateiland je team kan helpen bij het maken van een missie en visie, bel ons dan op +31 6 26961659 of mail naar info@schateiland.be.

Geplaatst in profileren, Teambuilding |

De 5 Gouden tips voor persoonlijk leiderschap in teams

Veel managers werken aan persoonlijk leiderschap; zelf het heft in handen nemen en varen op het eigen kompas. Waarom zou je dat als teamlid niet doen? Het geeft jezelf en het team meer energie. Bepaal zelf wat goed voor jou en het team is, sta open voor verandering, maak keuzes en werk samen. Lees hier onze Gouden tips.

1. Vertrouw op jezelf en herontdek je ‘innerlijk kompas’
Soms zorgt de groepsdynamiek er voor dat teamleden de leiding over zichzelf uit handen geven. Als hun partners ze zouden zien, zouden ze zich afvragen of dit dezelfde persoon is die thuis 3 kinderen opvoedt, zijn eigen huis verkoopt en op avontuurlijke vakanties gaat. Herontdek je innerlijk kompas in je werkcontext. Waarom gaat een besluit tegen je gevoel in? Wat vind je van de cultuur in je team? Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Spreek jezelf uit, doe een voorstel, vertel wat je prettig vindt en wat niet. Het team is er blij mee.

2. Sta open voor verandering
Openstaan voor verandering is misschien wel het lastigste wat er is. Alles verandert voortdurend en er is geen team dat niet in verandering is. Inspelen op veranderende omstandigheden zorgt per definitie voor onzekerheid in een team. Kies ervoor om geen slachtoffer te worden, maar accepteer de nieuwe omstandigheden en bepaal samen je rol hierin. Zo blijf je als team aan de bal en wordt je geen speelbal van MT of adviseurs.

3. Maak bewust keuzes
De effectiviteit van een team wordt bepaald door de keuzes die het team maakt. Het team kan niet veel doen aan omstandigheden zoals de crisis, een veranderende markt of een nieuwe manager. Maar een team kan wél steeds zijn eigen keuzes maken. Als jij mensen in jouw team vaak hoort zeggen dat ze dingen ‘moeten’ doen, kiezen ze daar kennelijk nog niet bewust voor. Daag jezelf en teamleden eens wat vaker uit om te bepalen of ze hun eigen keuzes maken of reageren op de keuzes van anderen. Alleen met bewuste eigen keuzes kan je team de doelstellingen bereiken.

4. Neem verantwoordelijkheid voor een prettig werkklimaat
In teams wordt vaak afgesproken om respectvol met elkaar om te gaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je respect hebt voor je collega’s zal je je moeten afvragen wat jouw gedrag en jouw woorden voor een uitwerking hebben op je collega’s. Klagen zonder te komen met oplossingen is bijvoorbeeld demotiverend. Roddelen gaat ten koste van de veiligheid. Complimenten zijn juist motiverend. Persoonlijk leiderschap is soms ook het durven aanspreken van een collega. Leg uit wat de impact is van het gedrag van je collega. Niet iedereen is zich daar bewust van.

5. Kijk vaker over de schutting
Een vaakgehoorde klacht in teams is dat mensen op eilandjes werken of dingen over de schutting gooien. Uit onderzoek blijkt dat mensen die hun eigen doelstellingen of taken centraal stellen vaak bewust niet handelen in het bedrijfsbelang. Een ander kenmerk van persoonlijk leiderschap is de bereidheid om écht samen te willen werken. Bespreek belangentegenstellingen binnen je team en ook tussen teams. Zoek naar oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn. Dat betekent niet dat je op de korte termijn nooit voor jezelf mag kiezen. Anders wordt het wel heel saai op de werkvloer.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen met het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap in je team? Mail ons via info@schateiland.be of bel ons gerust eens op +31 6 26961659.

Geplaatst in Teambuilding, Teamontwikkeling |

De 5 Gouden tips voor een team met invloed

Als team lijk je soms niet genoeg invloed te hebben op besluiten van de organisatie. Je krijgt te weinig informatie en besluiten worden buiten het team om genomen. Je kunt er wat aan doen. Daarom hier de ‘5 Gouden tips voor een team met invloed’.

1) Vergroot de cirkel van invloed van je team
Teams verliezen aan effectiviteit door tijd en energie te besteden aan dingen waar ze weinig invloed op hebben: een niet goed functionerend management, grote organisatiewijzigingen, de manier waarop andere afdelingen zich opstellen. Als proactief team besteedt je tijd aan dingen waar je wél iets aan kunt doen. Zo vergroot je je cirkel van invloed (Steven Covey).

2) Stel prioriteiten; doe de belangrijke dingen eerst
Veel teams hebben het gevoel dat ze geleefd worden. In de waan van de dag krijgen onderwerpen die op de korte termijn belangrijk en dringend lijken voorrang. Het team reageert op impulsen en op druk uit de omgeving. Het team wil proactief zijn, maar wordt juist in een reactieve rol gedrukt. Iedereen weet dat dit niet effectief is, maar het lijkt lastig te doorbreken. Bespreek eens hoe je samen meer prioriteit kunt geven aan onderwerpen die voor je team belangrijk zijn, zonder dringende kwesties te laten liggen. Plan tijd in om de belangrijkste doelen te halen. Besluit ook waar je geen tijd meer aan gaat besteden. Time management voor je team dus.

3) Creëer win-win; verdiep je in de belangen van de omgeving
Soms hebben teams de neiging om zich af te zetten tegen het management. Ze willen ‘winnen’ door gelijk te krijgen. Dat zal de omgeving helaas dan ook doen. Om effectiever te worden, zal je je als team dus moeten verplaatsen in belangen van de omgeving. Zo kom je op andere mogelijke oplossingen dan alleen je eigen oplossing. Dat vraagt echte nieuwsgierigheid.

4) Communiceer effectiever
Ook voor teams geldt: c’est le ton qui fait la musique. De manier waarop het team met de omgeving communiceert, bepaalt voor een belangrijk deel het succes. Stel vragen en luister naar wat het MT of de andere afdeling wil. Kom dan pas met een reactie of een plan. Eerst begrijpen en dan begrepen worden dus. Omdat de meeste mensen eerst begrepen willen worden, is dit heel lastig.

5) Plan je successen
Na een teamtraining waarop je aan invloed van je team hebt gewerkt, verslapt in de praktijk onherroepelijk de aandacht. Als team zal je elkaar daarom scherp moeten houden. Bespreek tijdens een werkoverleg eens wat wel en niet werkte bij het krijgen van meer invloed. Bepaal wat de succesfactoren waren. En bedenk hoe je deze succesfactoren ook bij andere onderwerpen kunt herhalen. Met successenplanning zijn in het verleden behaalde successen een garantie voor de toekomst!

Geplaatst in Samenwerken, Teambuilding, Teamontwikkeling |

De 5 Gouden tips voor het ontwikkelen van competenties in teams

Door als team te werken aan competenties snijdt het mes aan twee kanten: je ontwikkelt relevante vaardigheden en je team bereikt meer. Maak het niet te ingewikkeld, maar ga met je team aan de slag. Lees hier onze 5 Gouden tips.

1) Maak het niet te ingewikkeld; kies 3 competenties
Over het ontwikkelen van competenties in teams zijn dikke boeken geschreven. Competentieontwikkeling wordt soms te theoretisch en zwaar gemaakt. Dan lukt het vaak niet om het ontwikkelen van competenties van de grond te krijgen. Kies daarom niet meer dan 3 kerncompetenties die je zélf wilt ontwikkelen en 3 competenties die het team kan ontwikkelen.

2) Kies competenties die relevant en direct toepasbaar zijn
Kies alleen competenties waarmee je direct kunt oefenen. Dit verhoogt de slagingskans. Competenties die je bijvoorbeeld als team in de praktijk kunt ontwikkelen zijn: besluitvaardigheid (effectief vergaderen), invloed krijgen op je omgeving, overtuigen, onderhandelen, communicatieve vaardigheden, presenteren, samenwerken, profileren of resultaatgerichtheid.

3) Ontwikkel de competenties samen
Het heeft niet veel zin om als teamleden allemaal losse trainingen te gaan volgen. Samen leren is het meest effectief (teamlearning). Als geen ander kent je team de context waarin je je werk moet doen: de manager, het type bedrijf, de ontwikkelingen in de organisatie, etc. Een ander belangrijk voordeel is dat je elkaar kunt helpen. Bijvoorbeeld door elkaar te herinneren aan een ontwikkelpunt, door elkaar de ruimte te geven om vaardigheden uit te proberen en door elkaar feedback te geven. Op deze manier is competentie-ontwikkeling veel praktijkgerichter én nuttiger.

4) Gebruik de kwaliteiten van je collega’s
Je team bestaat uit mensen met verschillende kwaliteiten. Deze kwaliteiten benutten is een stuk makkelijker dan competenties aanleren die je niet liggen. Je collega vindt het misschien leuk om in een werkoverleg een presentatie te houden. Jij vindt dat spannend of je bent er gewoon niet zo goed in. Geen punt toch? Misschien kan jij juist goed plannen en organiseren.

5) Competenties ontwikkelen betekent blijven trainen
Als je gedrag wilt veranderen, zal je regelmatig ander gedrag moeten trainen. Dat betekent niet dat het team voortdurend op teamtraining moet. Een training is een handig middel om nieuwe vaardigheden aan te leren en om de competentieontwikkeling op gang te houden. Maar de belangrijkste training van je team vindt in de praktijk plaats. Je kunt bijvoorbeeld tijdens de vergadering actief bezig zijn met het verbeteren van de besluitvaardigheid, de uitdrukkingsvaardigheid, overtuigen of het aanpassen van je communicatiestijl. Je moet van tevoren wel even afspreken waaraan je gaat werken. En de laatste 10 minuten van de vergadering bespreek je wat er goed ging en wat er de volgende keer beter kan.

De slagingskans van competentieontwikkeling in teams is groter als iemand de rol op zich neemt om het leerproces te faciliteren: agenderen van ontwikkeling, interventies doen, ontwikkelpunten nabespreken, feedback geven, etc. Een mooie taak voor iemand die bijvoorbeeld de competentie ‘leiding geven’ wil ontwikkelen.

Geplaatst in Teambuilding, Teamontwikkeling |

De 5 Gouden tips voor resultaatgerichte teams

De meeste organisaties proberen hun resultaten te verbeteren door de organisatie te veranderen. Er wordt weinig aandacht besteed aan de teams die de resultaten moeten behalen. Investeren in resultaatgerichte teams is vaak veel effectiever dan een eindeloos verandertraject of cultuurtraject. Daarom hier de 5 Gouden tips voor resultaatgericht samenwerken.

1) Kies samen de drie belangrijkste teamdoelen
Als je aan iedereen in je team vraagt wat de belangrijkste doelstellingen van het team zijn voor het komende jaar, krijg je waarschijnlijk verschillende antwoorden. Neem als team de tijd om de 3 belangrijkste doelstellingen voor het team te kiezen. Niet 7, niet 5, maar 3. Kies voor doelen op de korte termijn, een half jaar of een jaar. Daarna is de wereld vaak toch alweer veranderd.

2) Formuleer samen de ‘output’
Veel teams nemen genoegen met te algemene geformuleerde teamdoelen (‘verhogen klanttevredenheid’, ‘verbeteren kwaliteit’) of te kwantitatief geformuleerde teamdoelen (‘85 klanten bezocht’). Zorg dat je het met je team hebt bepaald hoe het resultaat er concreet uit ziet. Alleen zo kan je bepalen wat je als team te doen staat. Als de teamleden de 3 doelstellingen nog niet kunnen vertalen naar hun werk én naar de samenwerking zijn de doelen nog niet concreet genoeg. En de rol van de manager is vervolgens vooral het sturen op deze output.

3) Get things done
De tijd van praten is voorbij, de handen kunnen uit de mouwen. Plan wat je de komende tijd gaat doen om de teamdoelstellingen te halen en ga aan de slag. Doe geen werk dat niet bijdraagt aan de teamdoelen. En kom je een knelpunt tegen, probeer dit direct op te lossen. Dit vraagt vraag een resultaatgerichte werkhouding waarbij je regelmatig prioriteiten moet stellen. Je manager zal je soms ook moeten helpen met ‘nee’ zeggen. Niet al je collega’s zullen dit makkelijk vinden. Je kunt elkaar als team helpen om resultaatgericht te werken door elkaar om advies te vragen of door elkaar aan te spreken als teamleden hun afspraken niet nakomen.

4) Verbeter de besluitvorming in je team
Teams zijn geneigd om te streven naar consensus. Een mooi model maar consensus bereiken kost tijd en levert niet altijd de beste oplossing op. Bedenk dus ook hoe je als team over dingen wilt besluiten. Moet iedereen het er mee eens zijn? Moet het hele team bij alle besluiten betrokken worden? Wat is de rol van de manager? Het kan gebeuren dat je je soms neer moet leggen bij een besluit waar je het niet mee eens bent. Lees hier ‘De 5 Gouden vergadertips voor je team‘.

5) Beoordeel op teamdoelstellingen
De meeste mensen worden door hun manager beoordeeld op individuele doelstellingen en niet op (hun bijdrage aan) de teamdoelstellingen. Zo stimuleer je dat medewerkers zich meer richten op hun ‘eigen winkeltje’ dan op het gemeenschappelijke belang. Verbetering van de teameffectiviteit en van het teamresultaat levert dit in elk geval niet op. Beoordeel iedereen daarom op het behalen van de teamdoelstellingen én op hun individuele bijdrage daaraan. Op deze manier hebben teamleden er belang bij om elkaar meer op te zoeken, gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, knelpunten op te lossen en elkaar feedback te geven.

Wil je weten hoe Schateiland je team kan helpen bij resultaatgericht samenwerken, bijvoorbeeld tijdens een teamdag of een teamtraining? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be.

Geplaatst in klantgerichtheid, profileren, Samenwerken, Vergaderen |

De 5 Gouden tips voor teamontwikkeling

Teams kunnen meer bereiken als ze actief werken aan teamontwikkeling. In theorie lijkt het makkelijk. In de praktijk blijkt het taai. Teams veranderen namelijk regelmatig van samenstelling, er komt nieuwe manager of het team heeft geen tijd en geld om een teamtraject van een jaar te volgen. Hoe moet het dan wel? Patrick Lencioni legt mooi ‘De 5 frustraties van teamwork’ bloot. Wij geven de Gouden tips voor het oplossen van deze frustraties.

1) Werk aan vertrouwen in het team
Vertrouwen is de basis voor een succesvol team. Je kunt alleen vertrouwen opbouwen door elkaar beter te leren kennen en positieve gezamenlijke ervaringen te creëren. Dit vanzelf laten gebeuren kost teveel tijd. Je ontkomt daarom niet aan wat minder spontane werkvormen zoals een kwaliteitenspel of de teambingo. Persoonlijkheidstesten zoals de drijfverentest geven wat meer diepgang. En creëer een positieve teamervaring door het team een probleem te laten oplossen, iets te laten besluiten of iets te laten maken.

2) Los sluimerende conflicten op
Het goed oplossen van conflicten of meningsverschillen geeft een boost aan de teamontwikkeling. Dat is moeilijk en zeker niet leuk, maar wel de moeite waard. Het klopt dat de sfeer op de korte termijn niet verbetert, op de langere termijn wel. Probeer als team eens anders naar een conflict te kijken. Zie het als stevige discussie of een meningsverschil. Zet een inhoudelijk conflict op de agenda en bespreek het tijdens het werkoverleg. Het team kan met oplossingen komen en neemt een besluit. Om goed om te kunnen gaan met emoties is het handig om als team inzicht te hebben in verschillende communicatiestijlen, conflictstijlen en/of ieders drijfveren. Deze tools geven een gemeenschappelijke taal om het conflict wat neutraler te kunnen bespreken.

3) Zorg voor commitment bij besluiten en de uitvoering daarvan
In sommige teams wordt veel gepraat maar worden geen heldere besluiten genomen. En als er dan wel iets wordt besloten, is het besluit niet heel concreet of worden de acties niet uitgevoerd. De teamleden hoeven zich zo niet echt te committeren aan het team. Iedereen kan zijn eigen winkeltje blijven runnen. Besluiteloosheid geeft het team anderzijds wel een gevoel van onvrede omdat het team niet vooruit komt. Stimuleer het team daarom bij het nemen van besluiten, ook al is niet iedereen het ermee eens. En neem een besluit toch als niet 100% zeker is dat het besluit juist is. Zorg dat besluit vervolgens wordt vertaald in acties met redelijke deadlines. Kom niet meer terug op genomen besluiten en richt je op de uitvoering. Reken als manager teamleden niet op een verkeerd besluit af. Je had toch zelf gezegd dat een verkeerd besluit beter is dan geen besluit? Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor vergaderen in je team’.

4) Neem samen verantwoordelijkheid en spreek elkaar aan
Als de besluiten zijn genomen en als ieders verantwoordelijkheid duidelijk is, kan het team samen aan de slag. Iedereen moet dan natuurlijk wel de verantwoordelijkheid nemen om zijn werk goed te doen. De meest krachtige stimulans hiervoor zijn je collega’s. Met hen heb je iets afgesproken, zij wachten op je werk. Collega’s kunnen elkaar stimuleren door de voortgang te bespreken en elkaar aan te spreken. Dat werkt beter dan scorecards, resultaatafspraken of een strenge manager. De mate waarin teamleden elkaar aanspreken, tekent de volwassenheid van het team. Ook de manager geeft en krijgt feedback. Feedback geven is evengoed niet zo makkelijk. Het helpt als je feedback geven organiseert. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor feedback in je team’.

5) Besteed aandacht aan resultaten
Teamontwikkeling is leuk, maar uiteindelijk gaat het toch om de resultaten. Zorg daarom dat iedereen weet aan welke drie belangrijkste concrete resultaten door het team wordt gewerkt. Maak transparant in hoeverre het team deze resultaten aan het halen is. Beoordeel individuele teamleden op het teamresultaat én hun bijdrage daaraan. Op deze manier hebben teamleden er belang bij om elkaar op te zoeken, knelpunten op te lossen en elkaar feedback te geven. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor resultaatgerichte teams’.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen bij teamontwikkeling? Bel ons dan op 0633834091 of mail ons via info@schateiland.com.

Geplaatst in Samenwerken, Teambuilding, Teamontwikkeling |

De 5 Gouden tips voor teams in verandering

Er zijn boeken volgeschreven over verandermanagement. In de praktijk slagen veel verandertrajecten niet of maar ten dele. Het starten van een (cultuur)verandering gaat meestal goed. Het daadwerkelijk implementeren van veranderingen door teams op de werkvloer blijkt vaak taai. Daarom hier de 5 Gouden tips voor teams in verandering:

1) Blijf niet hangen in de visie
90% van de veranderingen gaan over het nieuwe werken, klantgerichtheid, (de)centralisatie of het samenvoegen van bedrijfsonderdelen. Daar worden dan mooie namen voor bedacht: ‘De nieuwe organisatie’, ‘Overheid 2.0’, ‘De klant centraal’ of ‘Dichter bij de burger’. Niemand kan hier tegen zijn. En teams zijn het er op hoofdlijnen heus wel mee eens. De aandacht voor de verandering verslapt alleen als er maanden-lang over wordt gesproken zonder dat je weet wat er nou concreet verandert. Benader een verandering daarom als een project. Teams werken gemakkelijker mee aan een verandering met een aantrekkelijk plan dan via een wat abstracte visie. Kom op tijd met duidelijke doelstellingen, concrete stappen en een meetbaar eindresultaat.

2) Communiceer de verandering in je team met de 4 P’s
Een handig houvast om een verandering uit te leggen zijn de 4 P’s:
1. Pijn: Wat gebeurt er als we niet veranderen? Waarom is deze verandering nodig?
2. Perspectief: Hoe ziet het eruit als de verandering gelukt is? Wat zijn daar de voor- en  nadelen van?
3. Proces: Welke stappen nemen we om bij de gewenste situatie te komen?
4. Personen: Wat verwacht ik dat jij (anders) gaat doen? Wat kun je van mij verwachten?

3) Creëer draagvlak met invloedrijke medewerkers in het team
Change management goeroes zoals Kotter bevelen een ‘leidende coalitie’ (invloedrijke medewerkers) aan om draagvlak te creëren. Een goed idee, ook binnen teams. Maar kijk uit dat je niet alleen de hele blije en gemotiveerde teamleden betrekt. Juist dát kan weerstand in het team opwekken bij de wat meer kritische teamleden. Bedenk wie invloed heeft bij het meekrijgen van de rest van het team. Grappig genoeg zijn dat soms juist de mensen die naar eigen zeggen ‘positief kritisch’ zijn.

4) Luister naar het team
Teams worden meestal niet spontaan enthousiast van ‘Meer met minder’ of een nieuwe (de)centralisatie. Reacties als:  “Ik laat het rustig over het me heen komen” of “Laten we niet het wiel opnieuw gaan uitvinden” worden vaak als weerstand tegen verandering gezien. Medewerkers hebben soms wel een punt omdat veel veranderingen niet goed zijn afgemaakt of mooie vergezichten niet zijn waargemaakt. Toon daarom begrip voor sceptici. Luister naar wat er de vorige keer mis ging en vraag naar wat er dan nu beter kan. En vraag de medewerkers ook wat er wel goed ging. Met de methode Successenplanning kun je de medewerkers actief betrekken om de verandering te implementeren.

5) Probeer de medewerkers niet te veranderen
Een organisatieverandering betekent niet dat je de medewerkers moet veranderen. Gelukkig maar want dat gaat echt niet lukken. Je kunt wel de manier waarop ze (samen)werken veranderen. Steek minstens zoveel energie in het concretiseren van de verandering als in het enthousiasmeren van je team. De teamleden moeten de reden voor de verandering uiteraard wel begrijpen. Maar ze hoeven er niet per se in te geloven.Dat laten we aan de change managers over.

Wil je meer weten over hoe Schateiland je team kan helpen om een verandering te implementeren, bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be

Geplaatst in Cultuurverandering, Samenwerken |

De 5 Gouden tips voor feedback geven in teams

Eigenlijk vindt iedereen dat je elkaar moet kunnen aanspreken in een team. Niet praten over elkaar, maar met elkaar, zegt men dan. En eigenlijk wordt in teams bijna nooit spontaan feedback gegeven. Iemand op een individuele feedbacktraining sturen, heeft dan ook weinig zin.

Feedback geven en ontvangen in teams is spannend. Daarom gebeurt het alleen als het team er actief mee aan de slag gaat. Dat kan in een gezamenlijke training feedback of gewoon zelf. Hier zijn onze 5 tips voor het geven van feedback:

1. Organiseer feedback geven
Plan een moment waarop je bespreekt hoe de samenwerking verloopt. Dat kan tijdens een vergadering of op een teamdag. Dat kan uiteraard ook 1 op 1. Zorg dan dat je een moment creëert waarop je je feedback kunt geven. Loop een ommetje of ga even apart zitten.

2. Bereid feedback geven voor
Even uit de heup feedback geven bij de koffieautomaat gaat niet altijd goed. Doe het vooral niet als je al geïrriteerd of boos bent. Bereid voor wat je precies wilt zeggen. Bedenk wat je graag zou willen dat de ander meer of minder doet. Als je meer punten heb, kies het belangrijkste dan uit.

3. Geef duidelijke én acceptabele feedback
Om te voorkomen dat je collega meteen in de gordijnen zit, is het handig om ‘De 4 G’s voor feedback’ als feedbackregels te gebruiken. Een methode om duidelijk en acceptabel feedback te geven in teams.

 1. Gedrag: beschrijf wat iemand doet. Hou het feitelijk en maak geen verwijten.
 2. Gevolg: vertel wat het gevolg daarvan is voor het werk of voor de samenwerking. Als je deze G weg laat, kan je collega zich afvragen waarom hij zijn gedrag zou moeten veranderen.
 3. Gevoel: vertel welk gevoel dit gedrag bij je oproept. Zet dit niet te zwaar aan. Dus niet ‘irritant’ of ‘heel erg teleurgesteld’, maar ‘vervelend’ of ‘niet zo prettig’. Je kunt deze G ook weglaten als je gesprekspartner hier niet veel mee kan.
 4. Gevolg: vertel wat je wilt dat de ander precies meer of minder gaat doen. Dit wordt vaak vergeten waardoor feedback vooral een klacht lijkt.

4. Ga om met de reactie
Feedback krijgen van collega’s is niet leuk. Dat is ook niet zozeer de bedoeling. Je zult er wel rekening mee moeten houden dat je collega je onderbreekt, niets meer zegt of juist in discussie gaat. Dit hangt ook af van het type collega. Enige stelligheid is hier wel belangrijk. Jij vindt iets van het gedrag van de ander (ik-boodschap). De ander kan het er mee oneens zijn. Toch wil jij dat de ander zijn gedrag aanpast. Maak je feedback af en licht het zo nodig verder toe.

5. Geef ook positieve feedback
Vaak vergeten collega’s te vertellen wat de ander goed doet. Het is leuk om positieve feedback te geven aan collega’s en zeker ook om te krijgen. Het motiveert en nodigt uit om dit gedrag vast te houden. Trap niet in de valkuil om eerst positieve feedback te geven en direct daarna negatieve feedback. Je positieve feedback komt dan niet heel oprecht over. En je collega denkt dat je net op feedback training bent geweest.

Wil je weten hoe feedback geven niet moet, bekijk dan: Feedback geven uit ‘The 7 Habits of Highly Ineffective Teams’. Wil je met je team leren hoe feedback geven wel moet, doe de Schateiland feedback training ‘Feedback geven en ontvangen’ of ‘Effectief communiceren’ met je team. Voor meer informatie, bel ons op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be

Geplaatst in Feedback, Samenwerken |

De 5 Gouden tips voor uw team in 2014

Het nieuwe jaar is begonnen. Weer volop kans om meer uit je team te halen. Wat kan je doen om beter samen te werken 2014? Hier onze 5 Gouden tips voor uw team:

1) Doe in 2014 aan successenplanning.
Kijk niet te veel naar wat er allemaal niet goed gaat. Dat is verleidelijk maar niet zo effectief en zeker niet goed voor de sfeer. Breng in kaart wat er vorig jaar goed ging in de samenwerking, bepaal wat de succesfactoren waren en bedenk hoe je deze kunt herhalen. Niet alleen nuttig, maar ook erg leuk om te doen. Dit kan tijdens een teambuilding of teamdag. Of gewoon zelf met je team.

2) Mail niet als je ook even langs kunt lopen.
Je kent die escalerende emailconversaties wel. Omdat je de toon niet hoort en het gezicht er niet bij ziet, worden de mails steeds grimmiger. Soms wordt de leidinggevende ook nog even in de cc gezet. Loop gewoon even langs, kopje koffie erbij. Dan kun je ook meteen even vragen hoe het gaat.

3) Vergader over vergaderen.
Er is veel kritiek op vergaderingen. Het is eenrichtingsverkeer van de manager, er worden nooit besluiten genomen en vergaderingen duren te lang. Vergader eens over hoe je wilt vergaderen. Wat zou je willen afspreken om de vergadering effectiever te laten verlopen? En hou vergaderingen kort. Uit onderzoek blijkt dat langer dan een uur vergaderen niets meer oplevert, behalve irritatie dan.

4) Probeer je collega’s niet te veranderen.
Je weet vast wat je collega’s en je manager beter kunnen doen: niet te veel praten, harder werken, beter luisteren naar jou, niet zeuren en echte besluiten nemen tijdens de vergadering. Je collega’s veranderen gaat niet lukken, maar jijzelf kan wél actie ondernemen om de samenwerking te verbeteren.

5) Organiseer feedback.
Eigenlijk vindt iedereen dat je elkaar moet kunnen aanspreken in een team. En eigenlijk wordt bijna nergens spontaan feedback gegeven. Organiseer het daarom. Plan een moment waarop je in wisselende tweetallen bespreekt hoe de samenwerking verloopt. Vergeet ook niet te vertellen wat je vindt dat er wel goed gaat. Positieve feedback werkt misschien nog wel beter dan negatieve feedback.

Wil je weten hoe Schateiland je team kan helpen in de samenwerking, bijvoorbeeld op een teambuilding? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be

Geplaatst in Samenwerken, Teambuilding |

De 5 Gouden tips voor samenwerken in internationale teams

Internationale teams presteren ofwel minder goed of beter dan ‘gewone’ teams. Er zit vaak niets tussenin. Als het lukt om de diversiteit in het team te benutten kan een internationaal team zeer succesvol zijn. Maar hoe doe je dat? Lees hier ‘De 5 Gouden tips voor internationale teams’.

1) Creëer begrip voor de culturele achtergrond
Tijdens een teambuilding met een team uit Nederland, India en China viel het de Nederlanders op dat zijn vaak als enige op tijd waren. Dat zorgde voor de nodige irritatie. In Noord-Europa en de VS wordt tijd namelijk als schaars ervaren. Met de juiste focus en planning worden taken hier efficiënt afgerond. In Zuid-Europa en Zuid-Amerika staat de relatie tussen mensen centraal. Dat de lunch dan een keer uitloopt, is daarom geen punt. In Azie is de cultuur wat reactiever. Afspraken en procedures zijn wel belangrijk, maar de manager moet ermee komen. Als je begrip hebt voor de verschillen zal je het gedrag van je internationale collega’s minder snel veroordelen. Sterker nog; je kunt als team leren de voordelen van deze verschillen te zien en deze te benutten.

2) Investeer in het persoonlijke contact
Het is bijna onmogelijk om internationaal samen te werken zonder elkaar persoonlijk beter te leren kennen en te leren begrijpen. Het bij elkaar brengen van een internationaal team is een tijdrovende en kostbare operatie. Zorg er daarom voor dat je het maximale uit deze internationale meetings of teambuilding haalt. Het is logisch dat de -vaak Noord-Europese- directie/het MT bij zo’n gelegenheid de doelstellingen, resultaten en acties wil bespreken. Voorkom teveel eenrichtingsverkeer van het hoofdkantoor. Besteed voldoende tijd aan het bespreken van ieders kwaliteiten, de verschillende invalshoeken en verschillende werkwijzen.

Omdat dit voor sommige culturen wat ongemakkelijk kan zijn, is de vorm hierbij belangrijk. Kies bijvoorbeeld voor gerichte tweegesprekken of voor kleinere groepjes. Let op de gevoeligheid voor hiërarchische verschillen. En gebruik ‘objectieve’ instrumenten om verschillende waarden in kaart te brengen, zoals een drijfverentest. Laat het feedbackrondje maar even zitten.

3) Maak afspraken over de internationale samenwerking
Zodra de teamleden elkaar beter kennen en begrijpen is het tijd voor het maken van afspraken. Dat is nog belangrijker dan bij gewone teams omdat je elkaar nou eenmaal minder ziet en spreekt. Deze afspraken kunnen gaan over werkprocessen, de wijze van vergaderen, punctualiteit of de manier van communiceren. Bespreek vooral ook hoe je de diversiteit van de landen meer kunt benutten in de rol- en taakverdeling. Welk land is er beter in business development, executie, sales, etc.?

4) Houdt rekening met de verschillende communicatiestijlen
In internationale teams zijn de verschillen in de communicatie het grootst. Vooral de mate van directheid in de communicatie verschilt nogal. Dat kan zorgen voor wederzijdse irritatie en vooroordelen. Daarnaast bestaan binnen de landen natuurlijk ook nog persoonlijke verschillen in communicatiestijl. Maak de verschillen inzichtelijk en bespreek ze. Doe dat op ongedwongen wijze want ook dit is spannend. Het kan nuttig zijn om je team wat communication skills bij te brengen.

5) Pas de managementstijl aan de cultuur aan
In sommige culturen is het gebruikelijk om het team vrij te laten, zolang het team de resultaten maar haalt. Managementstijlen als sturen op output, coachend leiderschap of zelfs dienend leiderschap zijn hier populair. Teams in andere culturen floreren juist bij een strakkere aansturing en meer ondersteuning. Zoals bij situationeel leidinggeven zal het management zijn managementstijl moeten aanpassen aan de cultuur. Ook hier kunnen internationale teams van elkaar leren. Zowel de vrijere als de strakkere managementstijlen hebben voor- en nadelen.

Schateiland werkt onder meer voor Shell, KLM, UTZ, UNESCO en DSM met internationale teams. Wil je weten hoe wij je internationale team effectiever kunnen laten samenwerken, bijvoorbeeld met international teambuilding of het faciliteren van internationale meetings? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons op info@schateiland.be.

Geplaatst in Samenwerken, Teambuilding |

De 5 Gouden tips voor resultaatgerichte teams

De meeste organisaties proberen hun resultaten te verbeteren door de organisatie te veranderen. Er wordt weinig aandacht besteed aan de teams die de resultaten moeten behalen. Investeren in resultaatgerichte teams is vaak veel effectiever dan een eindeloos verandertraject of cultuurtraject. Daarom hier de 5 Gouden tips voor resultaatgericht samenwerken.

1) Kies samen de drie belangrijkste teamdoelen

Als je aan iedereen in je team vraagt wat de belangrijkste doelstellingen van het team zijn voor het komende jaar, krijg je waarschijnlijk verschillende antwoorden. Neem als team de tijd om de 3 belangrijkste doelstellingen voor het team te kiezen.  Niet 7, niet 5, maar 3. Kies voor doelen op de korte termijn, een half jaar of een jaar. Daarna is de wereld vaak toch alweer veranderd.

2) Formuleer samen de ‘output’

Veel teams nemen genoegen met te algemene geformuleerde teamdoelen (‘verhogen klanttevredenheid’, ‘verbeteren kwaliteit’) of te kwantitatief geformuleerde teamdoelen (‘85 klanten bezocht’). Zorg dat je het met je team hebt bepaald hoe het resultaat er concreet uit ziet. Alleen zo kan je bepalen wat je als team te doen staat. Als de teamleden de 3 doelstellingen nog niet kunnen vertalen naar hun werk én naar de samenwerking zijn de doelen nog niet concreet genoeg. En de rol van de manager is vervolgens vooral het sturen op deze output.

3) Get things done

De tijd van praten is voorbij, de handen kunnen uit de mouwen. Plan wat je de komende tijd gaat doen om de teamdoelstellingen te halen en ga aan de slag. Doe geen werk dat niet bijdraagt aan de teamdoelen. En kom je een knelpunt tegen, probeer dit direct op te lossen. Dit vraagt vraag een resultaatgerichte werkhouding waarbij je regelmatig prioriteiten moet stellen. Je manager zal je soms ook moeten helpen met ‘nee’ zeggen. Niet al je collega’s zullen dit makkelijk vinden. Je kunt elkaar als team helpen om resultaatgericht te werken door elkaar om advies te vragen of door elkaar aan te spreken als teamleden hun afspraken niet nakomen.

4) Verbeter de besluitvorming in je team

Teams zijn geneigd om te streven naar consensus. Een mooi model maar consensus bereiken kost tijd en levert niet altijd de beste oplossing op. Bedenk dus ook hoe je als team over dingen wilt besluiten. Moet iedereen het er mee eens zijn? Moet het hele team bij alle besluiten betrokken worden? Wat is de rol van de manager? Het kan gebeuren dat je je soms neer moet leggen bij een besluit waar je het niet mee eens bent. Lees hier ‘De 5 Gouden vergadertips voor je team‘.

5) Beoordeel op teamdoelstellingen

De meeste mensen worden door hun manager beoordeeld op individuele doelstellingen en niet op (hun bijdrage aan) de teamdoelstellingen. Zo stimuleer je dat medewerkers zich meer richten op hun ‘eigen winkeltje’ dan op het gemeenschappelijke belang. Verbetering van de teameffectiviteit en van het teamresultaat levert dit in elk geval niet op. Beoordeel iedereen daarom op het behalen van de teamdoelstellingen én op hun individuele bijdrage daaraan. Op deze manier hebben teamleden er belang bij om elkaar meer op te zoeken, gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, knelpunten op te lossen en elkaar feedback te geven.

Wil je weten hoe Schateiland je team kan helpen bij resultaatgericht samenwerken, bijvoorbeeld tijdens een teamdag of een teamtraining? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be.

Geplaatst in klantgerichtheid, profileren, Samenwerken, Vergaderen |

De 5 Gouden tips voor communicatie in teams

Je vindt waarschijnlijk dat je zelf normaal communiceert en dat collega’s hun communicatie wel wat kunnen verbeteren. Toch hier ook voor jou de 5 Gouden tips voor communicatie in teams:

1) Pas je aan aan de communicatiestijl van je collega
Het is helaas zo dat collega’s zich meestal niet aanpassen aan jouw communicatiestijl. Als je wilt dat de communicatie in het team verbetert, kan je proberen je aan te passen aan de communicatiestijl van je collega. Wat is het voor een type? Heeft hij behoefte aan een sociaal praatje of komt hij liever meteen ter zake? Is het iemand die graag vertelt of moet je actief vragen stellen? Schat hier op Facebook (PC) in wat jouw stijl is en wat de communicatiestijl is van je collega’s. En breng de communicatietips in de praktijk. Vaak zijn het kleine dingen die je kunt doen: even je mond houden, samenvatten wat de ander zegt, meer of juist minder zeggen wat je denkt. Vat de eigenaardigheden in de communicatiestijlen van collega’s niet persoonlijk op. Het is maar een stijl.

2) Maak duidelijke afspraken
De kern van communicatieproblemen schuilt vaak in onduidelijke afspraken. Collega’s zeggen vaak toe om ‘er even naar te kijken’, ‘hun best te doen’ en ‘ermee aan de slag te gaan’. Achteraf blijkt dan dat ze maar twee handen hebben of dat ze geen ijzer met handen kunnen breken. Probeer eens wat concretere afspraken te maken dan natuurlijk voelt. Wat moet er precies gedaan worden? Wat verwacht je precies van mij? Wanneer moet wat klaar zijn? Niet het leukste om te doen maar het voorkomt veel communicatieproblemen.

3) Geef feedback over het werk, niet over personen
In een training feedback leer je dat feedback ‘een cadeautje is dat je mag uitpakken’. Dat ziet niet iedereen zo. Veel teams vinden wel dat teamleden elkaar wel wat meer mogen aanspreken. Alleen gebeurt dat weinig. Dat komt omdat feedback meestal te zwaar wordt aangezet. Het is spannend om je gevoelens op tafel te leggen. En al helemaal om daar constructief naar te luisteren. Laat de gevoelens die je bij iemand hebt daarom soms maar even achterwege. Feedback geven en ontvangen wordt makkelijker als je het vooral op het werk betrekt. Vertel je collega waar het feitelijk om gaat en vertel wat je graag de volgende keer anders zou willen. Dat is makkelijker. Lees hier onze 5 Gouden tips voor feedback. Enne.. vermijd het geven van feedback in de mail. En al helemaal als je boos bent en met je baas in de cc.

4) Eerst begrijpen, dan begrepen worden
Als je het gevoel hebt dat je soms alles tien keer uit moet leggen of dat collega’s nooit naar je luisteren, zou er een lampje bij je moeten gaan branden. Het heeft waarschijnlijk geen zin om het nog een keer uit te leggen. Als je er niet uitkomt met een collega, verdiep je dan eens echt in wat je collega bedoelt. Waarom wil je collega iets op een andere manier, wat zijn de redenen daarvoor? Wat voor een belang heeft een collega? Als je laat zien dat je bereid bent te verdiepen in je collega, zal je merken dat je collega ook naar jou gaat luisteren. Het klinkt soft, maar het helpt echt.

5) Spreek af waarover je als team communiceert
Teams vinden vaak dat ze te weinig worden geïnformeerd en dat ze van elkaar onvoldoende weten wat ze doen. Tegelijkertijd hebben ze het gevoel dat ze omkomen in de e-mails met bijlagen. Spreek met je team af waar je over communiceert. Wat zijn de onderwerpen waarover het team op de hoogte wil blijven? Waarover hoeft niet gecommuniceerd te worden? Dat scheelt ook een hoop tijd in het werkoverleg. Soms wordt het MT verweten dat ze te weinig of te laat communiceren. Dat is niet altijd expres. Spreek ook met je manager af waarover hij aan het team communiceert. Of vraag zelf om informatie of een besluit.

Wil je meer weten hoe Schateiland je team helpen om de teamcommunicatie te verbeteren, bijvoorbeeld met Effectief communiceren in teams, een training communicatie voor teams of een teamdag / teambuilding? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail naar info@schateiland.be.

Geplaatst in communicatie, Feedback, Samenwerken, Teambuilding |

De 5 Gouden tips voor teamontwikkeling

Teams kunnen meer bereiken als ze actief werken aan teamontwikkeling. In theorie lijkt het makkelijk. In de praktijk blijkt het taai. Teams veranderen namelijk regelmatig van samenstelling, er komt nieuwe manager of het team heeft geen tijd en geld om een teamtraject van een jaar te volgen. Hoe moet het dan wel? Patrick Lencioni legt mooi ‘De 5 frustraties van teamwork’ bloot. Wij geven de Gouden tips voor het oplossen van deze frustraties.

1) Werk aan vertrouwen in het team
Vertrouwen is de basis voor een succesvol team. Je kunt alleen vertrouwen opbouwen door elkaar beter te leren kennen en positieve gezamenlijke ervaringen te creëren. Dit vanzelf laten gebeuren kost te veel tijd. Je ontkomt daarom niet aan wat minder spontane werkvormen zoals een kwaliteitenspel of de teambingo. Persoonlijkheidstesten zoals de drijfverentest geven wat meer diepgang. En creëer een positieve teamervaring door het team een probleem te laten oplossen, iets te laten besluiten of iets te laten maken. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor het versterken van vertrouwen in teams’.

2) Los sluimerende conflicten op
Het goed oplossen van conflicten of meningsverschillen geeft een boost aan de teamontwikkeling. Dat is moeilijk en zeker niet leuk, maar wel de moeite waard. Het klopt dat de sfeer op de korte termijn niet verbetert, op de langere termijn wel. Probeer als team eens anders naar een conflict te kijken. Zie het als stevige discussie of een meningsverschil.  Zet een inhoudelijk conflict op de agenda en bespreek het tijdens het werkoverleg. Het team kan met oplossingen komen en neemt een besluit. Om goed om te kunnen gaan met emoties is het handig om als team inzicht te hebben in verschillende communicatiestijlen, conflictstijlen en/of ieders drijfveren. Deze tools geven een gemeenschappelijke taal om het conflict wat neutraler te kunnen bespreken. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor teams in conflict’.

3) Zorg voor commitment bij besluiten en de uitvoering daarvan
In sommige teams wordt veel gepraat maar worden geen heldere besluiten genomen. En als er dan wel iets wordt besloten, is het besluit niet heel concreet of worden de acties niet uitgevoerd. De teamleden hoeven zich zo niet echt te committeren aan het team. Iedereen kan zijn eigen winkeltje blijven runnen. Besluiteloosheid geeft het team anderzijds wel een gevoel van onvrede omdat het team niet vooruit komt. Stimuleer het team daarom bij het nemen van besluiten, ook al is niet iedereen het ermee eens. En neem een besluit toch als niet 100% zeker is dat het besluit juist is. Zorg dat besluit vervolgens wordt vertaald in acties met redelijke deadlines. Kom niet meer terug op genomen besluiten en richt je op de uitvoering. Reken als manager teamleden niet op een verkeerd besluit af. Je had toch zelf gezegd dat een verkeerd besluit beter is dan geen besluit? Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor vergaderen in je team’.

4) Neem samen verantwoordelijkheid en spreek elkaar aan
Als er de besluiten zijn genomen en als ieders verantwoordelijkheid duidelijk is, kan het team samen aan de slag. Iedereen moet dan natuurlijk wel de verantwoordelijkheid nemen om zijn werk goed te doen. De meest krachtige stimulans hiervoor zijn je collega’s. Met hen heb je iets afgesproken, zij wachten op je werk. Collega’s kunnen elkaar stimuleren door de voortgang te bespreken en elkaar aan te spreken. Dat werkt beter dan scorecards, resultaatafspraken of een strenge manager. De mate waarin teamleden elkaar aanspreken, tekent de volwassenheid van het team. Ook de manager geeft en krijgt feedback. Feedback geven is evengoed niet zo makkelijk. Het helpt als je feedback geven organiseert. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor feedback in je team’.

5) Besteed aandacht aan resultaten
Teamontwikkeling is leuk, maar uiteindelijk gaat het toch om de resultaten. Zorg daarom dat iedereen weet aan welke drie belangrijkste concrete resultaten door het team wordt gewerkt. Maak transparant in hoeverre het team deze resultaten aan het halen is. Beoordeel individuele teamleden op het teamresultaat én hun bijdrage hieraan. Op deze manier hebben teamleden er belang bij om elkaar op te zoeken, knelpunten op te lossen en elkaar feedback te geven. Lees ook ‘De 5 Gouden tips voor resultaatgerichte teams’.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen bij teamontwikkeling? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be.

Geplaatst in Samenwerken, Teambuilding, Teamontwikkeling |

De 5 Gouden tips voor feedback geven in teams

Eigenlijk vindt iedereen dat je elkaar moet kunnen aanspreken in een team. Niet praten over elkaar, maar met elkaar, zegt men dan. En eigenlijk wordt in teams bijna nooit spontaan feedback gegeven. Iemand op een individuele feedbacktraining sturen, heeft dan ook weinig zin.

Feedback geven en ontvangen in teams is spannend. Daarom gebeurt het alleen als het team er actief mee aan de slag gaat. Dat kan in een gezamenlijke training feedback of gewoon zelf. Hier zijn onze 5 tips voor het geven van feedback:

1. Organiseer feedback geven
Plan een moment waarop je bespreekt hoe de samenwerking verloopt. Dat kan tijdens een vergadering of op een teamdag. Dat kan uiteraard ook 1 op 1. Zorg dan dat je een moment creëert waarop je je feedback kunt geven. Loop een ommetje of ga even apart zitten.

2. Bereid feedback geven voor
Even uit de heup feedback geven bij de koffieautomaat gaat niet altijd goed. Doe het vooral niet als je al geïrriteerd of boos bent. Bereid voor wat je precies wilt zeggen. Bedenk wat je graag zou willen dat de ander meer of minder doet. Als je meer punten heb, kies het belangrijkste dan uit.

3. Geef duidelijke én acceptabele feedback
Om te voorkomen dat je collega meteen in de gordijnen zit, is het handig om ‘De 4 G’s voor feedback’ als feedbackregels te gebruiken. Een methode om duidelijk en acceptabel feedback te geven in teams.

 1. Gedrag: beschrijf wat iemand doet. Hou het feitelijk en maak geen verwijten.
 2. Gevolg: vertel wat het gevolg daarvan is voor het werk of voor de samenwerking. Als je deze G weg laat, kan je collega zich afvragen waarom hij zijn gedrag zou moeten veranderen.
 3. Gevoel: vertel welk gevoel dit gedrag bij je oproept. Zet dit niet te zwaar aan. Dus niet ‘irritant’ of ‘heel erg teleurgesteld’, maar ‘vervelend’ of ‘niet zo prettig’. Je kunt deze G ook weglaten als je gesprekspartner hier niet veel mee kan.
 4. Gevolg: vertel wat je wilt dat de ander precies meer of minder gaat doen. Dit wordt vaak vergeten waardoor feedback vooral een klacht lijkt.

4. Ga om met de reactie
Feedback krijgen van collega’s is niet leuk. Dat is ook niet zozeer de bedoeling. Je zult er wel rekening mee moeten houden dat je collega je onderbreekt, niets meer zegt of juist in discussie gaat. Dit hangt ook af van het type collega. Enige stelligheid is hier wel belangrijk. Jij vindt iets van het gedrag van de ander (ik-boodschap). De ander kan het er mee oneens zijn. Toch wil jij dat de ander zijn gedrag aanpast. Maak je feedback af en licht het zo nodig verder toe.

5. Geef ook positieve feedback
Vaak vergeten collega’s te vertellen wat de ander goed doet. Het is leuk om positieve feedback te geven aan collega’s en zeker ook om te krijgen. Het motiveert en nodigt uit om dit gedrag vast te houden. Trap niet in de valkuil om eerst positieve feedback te geven en direct daarna negatieve feedback. Je positieve feedback komt dan niet heel oprecht over. En je collega denkt dat je net op feedback training bent geweest.

Wil je weten hoe feedback geven niet moet, bekijk dan: Feedback geven uit ‘The 7 Habits of Highly Ineffective Teams’. Wil je met je team leren hoe feedback geven wel moet, doe de Schateiland feedback training ‘Feedback geven en ontvangen’ of ‘Effectief communiceren’ met je team. Voor meer informatie, mail ons op info@schateiland.be of bel +31 6 26961659.

Geplaatst in Feedback, Samenwerken |

De 5 Gouden tips voor klantgerichte teams

Tevreden klanten verhogen niet alleen de resultaten maar ook het werkplezier. Natuurlijk moet je vriendelijk zijn en je afspraken nakomen. Maar je kunt als team meer doen om de (interne) klantgerichtheid te verbeteren. Daarom hier de 5 Gouden tips voor klantgerichte teams:

1) Ga in de schoenen van de klant staan
Dat is makkelijk gezegd maar best lastig om echt te doen. Neem als team de tijd om je beste klantervaring te bespreken. Zo kom je beter achter de belevingswereld van je eigen klanten. Wanneer ben je zelf perfect geholpen? Hoe kwam dat? En bedenk wat je zou je doen als het je eigen bedrijf was. Dan verbindt je ook niet iemand door in de hoop dat er een collega op z’n plek zit en zeg je ook niet dat je iemand niet kan helpen omdat het systeem is vastgelopen.

2) Verbeter de relatie frontoffice – backoffice
Vaak wordt er door degene met het directe klantcontact iets beloofd wat de ‘achterkant’ van de organisatie niet helemaal waar kan maken. Intern wordt een afspraak met een klant dan doorgezet naar een ondersteunende afdeling. Daar werken vaak minder commerciële mensen die juist goed zijn in het toepassen van regels en procedures. En gelukkig maar. Wel zorgen deze verschillen voor interne spanning en uiteindelijk een lagere klanttevredenheid. Zorg daarom voor minder eigen winkeltjes en werk actief aan de samenwerking tussen de teams. Vaak weten teams het beste wat er kan verbeteren. Laat de teams daarom een verlanglijstje van verbeterpunten voor de andere afdeling maken. Bespreek wat je daarvan over en weer waar kunt maken.

3) Klantgericht gedrag kan je leren
De meeste klantgerichte vaardigheden kun je vrij makkelijk aanleren. Het zit hem vaak in kleine dingen als aankijken, vragen stellen als ‘Kan ik u nog ergens anders mee helpen?’, luisteren en reageren op wat de klant wil. En iets méér doen dan de klant verwacht, zoals eens terugbellen om te vragen of het probleem is opgelost. Een mooi voorbeeld van denken vanuit de klant is ‘Als Disney de baas was in uw ziekenhuis’ van Fred Lee. Daar wordt de klantervaring van Disney vertaald naar de ziekenhuisvloer (met een 9+ klantervaring als resultaat). In plaats van een dure training klantgerichtheid, kan je klantgerichtheid ook prima leren van ervaren collega’s. Loop eens een dagje mee, oefen zelf en vraag feedback. Bespreek ook de succeservaringen in het team.

4) Benut de feedback van de klant
Ook al probeer je je zo goed mogelijk in de klant te  verdiepen, er zullen altijd dingen zijn die beter kunnen. Klanten geven makkelijk feedback, vooral over wat er niet goed is gegaan. Dat is niet altijd leuk. Als je dit niet als zeuren probeert te zien, maar als feedback kan je de klantgerichtheid verbeteren. Vraag ook actief om feedback en verzamel deze met het team. Haal hier de top 3 uit en verbeter deze punten. Klanten zien dit ook vaak als positief signaal omdat er kennelijk actief gewerkt wordt aan klanttevredenheid. Maar dan moet je er natuurlijk wel wat mee doen.

5) Benader een interne klant als een ‘echte’ klant
De meeste teams hebben een andere afdeling binnen hun eigen organisatie als klant. Deze interne klanten worden vaak niet echt als klant behandeld. Toch werkt je team indirect voor echte klanten. Vaak gaan teams pas klantgerichter werken als outsourcing van hun dienst dreigt of de inzet van een externe partij wordt overwogen. Dan ben je wat aan de late kant. Benader de interne klant dus alsof het een echte klant is. Dat maakt de samenwerking prettiger en de klant is er blij mee.

Wil je weten hoe Schateiland kan helpen bij klantgericht samenwerken of een training klantgerichtheid? Bel ons gerust op +31 6 26961659 of mail info@schateiland.be.

Geplaatst in klantgerichtheid, profileren, Vergaderen |

De 5 Gouden tips voor management teams

Een manager zit altijd in twee teams: zijn eigen team en het management team. Vaak besteedt hij het minste tijd aan het MT. Dat is logisch omdat iedereen zijn eigen winkeltje moet runnen. Zelf vond ik MT-vergaderingen stiekem een beetje zonde van mijn tijd. Toch is het de moeite waard om te werken aan teambuilding in het management team. Hier onze 5 Gouden tips:

1. Maak concreet wat je samen moet doen
Jouw baas in het MT verwacht soms meer van de onderlinge samenwerking dan de rest van het MT. Zelf heb je het namelijk al druk genoeg met je eigen medewerkers. Het is ook niet nodig om de hele tijd samen te werken met je MT-collega’s. Bespreek daarom concreet de onderlinge verwachtingen over de samenwerking. Bepaal wat je écht samen moet doen en hóe je dat samen gaat doen. Monitor samen de voortgang en voor de rest kan je je lekker terugtrekken op je eigen eiland. Dat is wel zo duidelijk.

2. Faciliteer de samenwerking tussen de teams
Het MT is bij uitstek verantwoordelijk voor de samenwerking tussen teams. Toch verwachten leidinggevenden van hun medewerkers dat ze elkaar opzoeken en samen problemen oplossen. Niet onterecht, maar medewerkers durven elkaar vaak niet zomaar feedback te geven.  Faciliteer de onderlinge samenwerking door medewerkers bij elkaar te brengen met een duidelijke opdracht. Bespreek de samenwerking vervolgens op gezette tijden. En als het nodig is, hak je knopen door in het MT.

3. Het MT ís de cultuur
Soms horen wij een management team tijdens teambuilding verzuchten dat medewerkers elkaar meer moeten aanspreken, hun afspraken moeten nakomen en meer over de schutting moeten kijken. Het MT bedenkt vervolgens een aantal kernwaarden en start een cultuurtraject voor de medewerkers. Hou jezelf de spiegel eens voor. Hoe houdt het MT met het eigen gedrag de cultuur in stand? Wat kan het MT zelf verbeteren in de samenwerking? Geeft het MT elkaar ook feedback? Practice what you preach en laat voorbeeldgedrag zien.

4. The devil is in the details
Als je in het MT een discussie abstract voert, kan niemand het ermee oneens zijn. Natuurlijk moeten we de klant centraal stellen, de processen verbeteren en meer doen met minder mensen. Pas als je samen concreet maakt wat de impact is op jouw afdeling en jouw individuele medewerkers, begint de echte discussie. Verschillen van mening komen meer aan de oppervlakte. Het MT zal er samen uit moeten komen. Als alle belangen op tafel liggen, kan het MT deze uitruilen. Je zal elkaar wat moeten gunnen om verder te komen.

5. Bespreek de samenwerking
Het is logisch dat het MT met name inhoudelijke onderwerpen bespreekt. Toch loont het ook de moeite om te bespreken wat er goed gaat in de samenwerking. En wat er beter kan. De dingen die in de onderlinge samenwerking spelen, bepalen vaak de daadwerkelijke slagkracht van het MT. Als het management team 5% van zijn tijd aan besteed aan de samenwerking is dat al voldoende. Dat kan tijdens teambuilding of een heidag. Maar het kan bijvoorbeeld ook als laatste punt bij elke vergadering.

Wil je meer weten over hoe Schateiland jouw management team kan faciliteren, bijvoorbeeld op een teamdag of teambuilding? Bel ons dan op +31 6 26961659 of info@schateiland.be.

Geplaatst in communicatie, Cultuurverandering, Samenwerken |

De 5 Gouden tips voor teambuilding

In tijden van crisis is teambuilding of een teamdag extra belangrijk. Er is alleen wat minder geld voor beschikbaar. Kies daarom voor teambuilding waar je team wat aan heeft. Vergeet de GPS-tocht, het themafeest en de partyboot. Investeer in de samenwerking en haal het beste uit je team. Hier 5 gouden tips voor teambuilding.

1. Ontdek de kwaliteiten in het team
De meeste mensen krijgen energie van het ontdekken en bespreken van kwaliteiten, van henzelf en van collega’s. Met een simpel kwaliteitenspel kom je een heel eind. Laat de medewerkers kwaliteiten kiezen en uitdelen. Bespreek waarom deze kwaliteiten zo belangrijk zijn in de samenwerking. In plaats van kwaliteiten kun je ook kiezen voor het ontdekken van ieders drijfveren. Wat drijft mensen in hun werk? Hoe kunnen de teamleden elkaar aanvullen?

2. Benut de talenten in het team
Met het ontdekken van ieders kwaliteiten of drijfveren is de teambuilding al begonnen. Vertaal vervolgens ieders kwaliteiten naar de samenwerking. Hoe kan je je talenten beter benutten in het team? Hoe zorg je ervoor dat mensen doen waar ze energie van krijgen? En andersom: hoe zorg je ervoor dat medewerkers geen taken doen die niet bij ze passen? Ga niet de hele tijd in de kring zitten, maar bespreek dit bijvoorbeeld tijdens een wandeling.

3. Doe iets samen
Met klassieke teambuilding als de golfclinic, een inspirerende spreker of de Solextocht leert het team niet beter samenwerken. Als je kiest voor actieve teambuilding, doe dan ook echt iets samen. Maak samen een bouwwerk, help elkaar door een spinnenweb of los samen een lastig probleem op. Bespreek na de teambuildingsoefeningen wat er goed gaat in de samenwerking en wat er beter kan. Zo geef je elkaar op een speelse manier feedback.

4. Plan je successen
In de waan van de dag vergeten teams vaak samen te bespreken wat er goed gaat in de samenwerking. Toch is dit de sleutel naar successen in de toekomst. Bepaal daarom waarom projecten goed zijn verlopen en waarom bepaalde resultaten zijn bereikt. Vertaal deze succesfactoren naar toekomstige gezamenlijke opdrachten. Dit klinkt wat droog, maar het is leuk om te doen. En het is effectiever dan van fouten te moeten leren.

5. Vergeet de borrel niet
Voor succesvolle teambuilding hoef je niet in een chique kasteel of een prijzig hotel te zitten. Een andere locatie is voor de meeste teams wel een must. Wees creatief en je vindt vast een leuke locatie boven een cafétje of de boerderij van je tante. En drink aan het eind van de teambuilding samen een drankje. Aan de bar vinden vaak de leukste gesprekken plaats. Ook dat is teambuilding.

Wil je meer weten over teambuilding met Schateiland, mail ons dan op info@schateiland.be of bel ons op +31 6 26961659.

Geplaatst in Samenwerken, Teambuilding |

De 5 Gouden tips voor zelfsturende teams

Werken in een zelfsturend team is een aansprekend idee, lekker zonder een manager. Helemaal zelfsturend worden is in de praktijk niet altijd realistisch. Maar méér zelfsturend kan je team zeker worden. En dat is leuk: je hebt meer verantwoordelijkheid, je werkt actief samen en je kan je kwaliteiten meer benutten. Lees hier ‘De 5 Gouden tips voor zelfsturende teams’

1) Zorg dat iedereen echt wil
Een zelfsturend team kan alleen werken als iedereen hiervoor echt gemotiveerd is. Check daarom expliciet bij iedereen of ze het echt willen. Bespreek daarbij de leuke kanten, maar ook de risico’s. Verder zal je je als team moeten afvragen of er voldoende basis is voor het worden van een zelfsturend team. Het vraagt een bepaald niveau van teamontwikkeling. Is er voldoende vertrouwen? Hoe verloopt de communicatie in het team? Kan en wil iedereen de verantwoordelijkheid nemen voor zowel het eigen werk als het teamresultaat? Ben je er nog niet helemaal klaar voor, werk dan eerst aan de basis.

2) Zorg voor een mandaat en duidelijke doelstellingen
Spreek met het (top)management af wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen je team kan opereren. Bij een zelfsturend team hoort niet alleen eigen verantwoordelijkheid maar horen ook eigen bevoegdheden. Maak afspraken over het afdelingsbudget, de concrete output die van het team wordt verwacht (SMART doelstellingen) en over beslissingsbevoegdheid. Wanneer mag het team een besluit nemen en wanneer wil de manager besluiten? De manager moet het team tot op zekere hoogte los willen en kunnen laten.

3) Spreek af hoe je wilt samenwerken en verdeel de managementtaken
Tijdens de inrichtingsfase van een zelfsturend team wordt de basis gelegd voor het succes. Hoe gaan het team communiceren, vergaderen, elkaar aanspreken, beoordelen? Hoe kan het team ieders kwaliteiten optimaal benutten? Als zelfsturende team krijg je daarnaast ook managementtaken op je bord: omgaan met niet goed functionerende medewerkers, uitval, medewerkers bij elkaar brengen, proces- of kwaliteitsverbetering. Voor de meeste mensen is dit nieuw. En niet iedereen heeft hier affiniteit mee. Bespreek hoe je deze taken kunt verdelen. Niet iedereen hoeft hier een gelijke rol in te krijgen. Er zijn in jouw team vast mensen die hiervoor de juiste kwaliteiten en competenties hebben.

4) Investeer in het contact met het (top)management én de organisatie
Omdat je als zelfsturend team vaak afwijkt van de werkwijze van andere teams is contact met de omgeving extra belangrijk. Zowel met het (top)management als met de rest van de organisatie. Zeker in het begin zal je als team met name intern gericht zijn, terwijl de omgeving met extra interesse naar je team kijkt. Investeer daarom in het regelmatig informeren van de omgeving, het managen van de verwachtingen, het actief deelnemen in MT’s of managementdagen. Verder zal je soms om moeten gaan met druk en met verandering. Zet ook voor deze taken de mensen met de juiste kwaliteiten in.

5) Blijf bespreken hoe het gaat
Uiteraard moet de voortgang van de werkzaamheden regelmatig worden besproken. Besteed daarnaast minimaal 5% van je tijd aan het bespreken van de samenwerking. Geef elkaar feedback. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Los meningsverschillen en sluimerende conflicten zo snel mogelijk op. Pas afspraken of de taakverdeling tijdig aan als in de praktijk blijkt dat iets niet werkt. Zo voorkom je dat de omgeving zich weer met je team gaat bemoeien…

Je team heeft geen manager meer die het team kan faciliteren of coachen. Vooral in de startfase kan het daarom handig zijn om je te laten faciliteren. Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen een zelfsturend team te worden? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be.

Geplaatst in Teamontwikkeling |

De 5 Gouden tips om drijfveren in je team te benutten

Op school haalde je de hoogste cijfers voor de vakken die je leuk vond. Je presteert nou eenmaal het best als je doet wat je leuk vindt. Dat geldt niet alleen voor jou maar voor iedereen in je team. Ken jij de drijfveren in je team: resultaten boeken, teamwork, de inhoud, gestructureerd werken, relevantie of daadkracht? Als een team ieders drijfveren benut, wordt de samenwerking leuker én effectiever. Je kunt achter je drijfveren in je teams komen door een drijfverentest te doen. Gewoon inschatten kan natuurlijk ook. Lees hier hoe je de 5 belangrijkste drijfveren in je team optimaal kunt benutten:

1) Rode drijfveer: houdt het tempo er in en zorgt voor besluiten
Deze collega’s vinden het belangrijk dat er besluiten worden genomen en dat er tempo wordt gemaakt. Verder hebben ze een antenne voor hoe de hazen lopen in de organisatie. Met wie moet je even een kopje koffie drinken als je wilt dat een bepaald besluit wordt genomen? Collega’s met deze drijfveer kunnen wel eens wat dwingend overkomen. Ze bedoelen het goed. Ze werken graag met je samen als je het tempo er in houdt.

2) Blauwe drijfveer: zorgt voor structuur en maakt dingen af
Deze collega’s vinden het belangrijk om gestructureerd en volgens duidelijke procedures te werken. Afspraak is voor hen afspraak. Nou zal iedereen dat zeggen, maar deze collega’s toch net iets eerder. Soms komen ze daardoor wat bureaucratisch of reactief over. De kracht van deze collega’s zit hem in het organiseren, plannen en het checken van de voortgang. Ze maken dingen af. Ze praten niet alleen, maar voeren het ook echt uit.

3) Oranje drijfveer: richt zich op het behalen van resultaten
Collega’s met deze drijfveer zijn resultaatgericht en ambitieus. Voor zichzelf, maar ook voor het team. Ze gaan uit van mogelijkheden en niet van wat er mis kan gaan. Ze bedenken graag wat het team moet bereiken en zullen zich er voor inzetten om resultaten te boeken. Gun ze ook een eigen succesje. Dat motiveert.

4) Groene drijfveer: zorgt voor samenwerking en sfeer
Dit zijn de echte teamspelers;  sociaal, geïnteresseerd en hulpvaardig. Ze vinden het prettig om in een goed samenwerkend en gezellig team te werken. Feedback vinden ze belangrijk, maar tegelijkertijd ook spannend. Als er veel ‘groene’ mensen in een team zitten, hebben ze de neiging om de oorzaak van problemen buiten het team te zoeken (bij de organisatie, het MT). Als je ze informeert en betrekt, kunnen ze hun kwaliteiten optimaal inzetten.

5) Gele drijfveer: sterk in de inhoud en lost problemen op
Deze collega’s zijn de denkers in het team. Ze vinden het leuk om lastige problemen op te lossen en komen met creatieve ‘out of the box’ ideeën. Ze houden zich graag bezig met de hoofdlijnen en denken conceptueel. Ze gaan voor de inhoud en discussiëren daar ook graag over. Dat is voor groene en blauwe collega’s wel eens wat vermoeiend. Als je de gele collega’s in het begin van besluitvorming en ideeënvorming betrekt, zijn ze op hun best.

Het is de moeite waard om met je team te ontdekken hoe je de drijfveren in je team in de praktijk optimaal kunt benutten. Wil je weten hoe Schateiland je hierbij kan helpen tijdens een teamdag, bel ons op +31 6 26961659 of mail naar info@schateiland.be. Succes met kleurrijk samenwerken!

Geplaatst in Samenwerken, Teambuilding |

De 5 Gouden tips voor effectief vergaderen met je team

Er zijn weinig teams die uitkijken naar de afdelingsvergadering. Ze duren vaak te lang, er worden niet echt besluiten genomen of het is eenrichtingsverkeer van de manager. Dat is eigenlijk jammer. Lees hier onze 5 Gouden tips voor effectief vergaderen in een team.

1. Bepaal concreet wat het doel van een agendapunt is. En wanneer het punt afgerond is.
Als er al een agenda is, staat daar vaak een algemeen onderwerp op. Bijvoorbeeld: ‘medewerkerstevredenheid’ of ‘jaarplan’. Je kunt je hier met de beste wil van de wereld niet op voorbereiden. Tijdens de vergadering is niet duidelijk wat er uit moet komen. Al snel geven de mensen die graag vertellen hun mening. Na een tijdje rondt de voorzitter maar weer af en gaat over naar het volgende onderwerp. Wat is nu de conclusie of de actie? Bepaal voordat je het punt gaat bespreken waarom het punt wordt besproken en wanneer het bespreken van het punt klaar is.

2. Wie zit voor?
Vaak is de leidinggevende de voorzitter. Dat is niet altijd de beste voorzitter. Al was het maar omdat hij of zij vaak zelf ook een duidelijke inhoudelijke mening heeft. Meepraten en voorzitten kan niet tegelijkertijd. Bedenk daarom van tevoren wie een punt of een vergadering het beste zou kunnen voorzitten. Ga niet democratisch rouleren met voorzitters. Niemand wordt er gelukkig van als er iemand voorzit die het eigenlijk niet wil en niet kan.

Als voorzitter is het belangrijk om strak te sturen op het beantwoorden van een centrale vraag. Als het goed is, weet iedereen steeds welke vraag het team aan het beantwoorden is. Teamleden haken af als collega’s afwijken van het onderwerp of het onderwerp verbreden.

3. Bepaal hoe je het punt gaat bespreken.
Als je het onderwerp ‘in de groep gooit’, ben je de controle kwijt. En eenrichtingsverkeer van de manager werkt ook niet. Bedenk hoe je het onderwerp het beste kunt bespreken:  een brainstorm, in kleinere groepjes of via een rondje. Wat het beste werkt, hangt af van het onderwerp. Bij grotere teams, werken kleinere groepjes beter. Kies niet standaard voor een rondje. Dat duurt vaak lang en heeft weinig zin als de meeste mensen het eigenlijk ongeveer wel met elkaar eens zijn.

4. Bedenk hoe je besluit.
Een veelgehoorde klacht is dat er een genomen besluit opnieuw wordt bediscussieerd. Dat komt omdat het besluit vaak niet heel expliciet is genomen. Dus: vat aan het eind samen wat er precies is besloten, schrijf het op en bepaal eventueel wie er wat moet gaan doen. Niet heel sexy, maar wel effectiever dan niet echt een knoop doorhakken.

Vraag ook vaker wie er voor en tegen is. Gewoon even de handen opsteken. Wat doe je als het team het niet eens is?  Meestal gaat het team zoeken naar compromissen of stelt het onderwerp uit. Is het erg als er een paar mensen het er niet mee eens zijn? Bepaal (vooraf) wat je doet als het niet helemaal eens wordt.

5. Bespreek de voortgang.
En last but not least: bespreek hoe het staat met de eerder genomen besluiten. Dat kan met een actielijstje of aan de hand van het verslag. Dit is een minder populair onderdeel van effectief vergaderen. Toch voorkom je hiermee dat het team zegt dat van alles wordt besloten, maar dat het niet wordt gedaan.

Wil je met je (management)team tijdens een teamdag aan de slag met effectief vergaderen, kom dan naar Schateiland. Lees hier meer over onze teamdagen. Je kunt ons mailen op info@schateiland.be of bellen op +31 6 26961659.

Geplaatst in Samenwerken, Vergaderen |

De 5 Gouden tips om je team te profileren

Teams verzuchten soms dat ze te weinig zichtbaar zijn in de organisatie. Komt hun toegevoegde waarde en daarmee hun bestaansrecht wel genoeg over de bühne? Niemand werkt graag in een weinig zichtbare afdeling. Daarom hier de 5 Gouden tips om je te profileren als team.

1) Maak 1 verhaal
Goed profileren begint met een gezamenlijk verhaal. Maak een elevator pitch waarin je in 30 seconden helder uitlegt wat je afdeling doet en wat anderen aan deze dienst hebben. Neem de tijd om dit goed te doen, bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering of een teamdag. Vermijd teveel discussie over wie de klant nou eigenlijk precies is, maar ga uit van je belangrijkste stakeholders. Een aardige oefening om een elevator pitch te maken is: 1) brainstorm in kleinere groepjes over de boodschap, 2) gezamenlijk de belangrijkste elementen kiezen, 3) per persoon of per groepje een ‘echte’ elevator speech houden en 4) daar gezamenlijk de beste stukjes uit halen. Klaar is je verhaal voor in de lift of bij het koffieapparaat.

2) Spreek met 1 mond
Het is logisch dat iedereen een eigen verhaal heeft over de afdeling. Toch kan dit een diffuus beeld opleveren. Spreek daarom als afdeling met 1 mond. Vertel allemaal hetzelfde (voorbereide) verhaal en spits het toe op de collega die je spreekt. Laat achterwege wat je persoonlijk niet goed vind gaan. Dat vraagt om discipline en om het aanspreken van collega’s die lekker hun hart willen luchten. Je kunt er voor kiezen om vooral teamleden die het léuk vinden het afdelingsverhaal te laten vertellen. Bijvoorbeeld tijdens een MT-vergadering of een werkoverleg van een andere afdeling.

3) Vergeet de PowerPoint presentaties, maar ga in gesprek
Wie zit er te wachten of een PowerPoint presentatie over jouw team of informatie over je team op de G-schijf? Kies bij het presenteren van je team voor een interactieve vorm waarin je kort iets vertelt over je team en vervolgens in gesprek gaat. Stel ook vragen over wat anderen van het team verwachten en wanneer ze tevreden zouden zijn.

4) Blijf regelmatig communiceren
Goede voornemens over profileren stranden soms al snel na de heisessie. Maak daarom een communicatieplan met je team voor langere tijd. Wie gaat wanneer waarover communiceren? Vertel niet alleen wat je gaat doen, maar vertel in de loop van de tijd ook wat je bereikt hebt. Een manier om de continuïteit er in te houden is het doen van een meting: eerst een 0-meting en na een aantal maanden een vervolgmeting. Zo kom je te weten wat je als team beter bent gaan doen. En het geeft de omgeving het gevoel dat je afdeling serieus bezig is.

5) Verander de naam van je afdeling
Sommige teams hebben onbegrijpelijk namen. Vooral ICT-teams kunnen er wat van. De naam van de afdeling INIT FCC NL is niet te onthouden. En erger nog: de naam zegt niets over welke dienst je levert en wat je daarmee toevoegt. Ontkom je niet aan afkortingen, voeg dan een pay off toe, zoals ‘Zorgt voor een veilige werkomgeving’ of ‘Wij verkopen nieuwe diensten aan bestaande klanten’. Profileren is soms net een beetje reclame maken.

Profileren kan je leren. Wil je weten hoe Schateiland je tijdens een teamdag of teamtraining kan helpen bij het profileren als team? Bel ons dan op +31 6 26961659 of mail naar info@schateiland.be.

Geplaatst in klantgerichtheid, profileren, Vergaderen |

De 5 Gouden tips voor effectief communiceren met collega’s

Het werkplezier in een team hangt voor een groot deel af van prettige communicatie met collega’s. Verschillen in de communicatie zorgen nogal eens voor misverstanden en vooroordelen. Effectief communiceren kun je leren. Je moet alleen even weten wat voor een type collega je voor je hebt. Er zijn vier verschillende types in de communicatie: de kip, de haan, het schaap en de uil. Ontdek met de Facebook app ‘Dierenmanieren’ je eigen stijl en die van je collega’s. En lees hier wat je kunt doen om de communicatie met deze dieren te verbeteren:

1) Schrik niet van de kip
De kip is een actief dier dat veel aan het woord is, met ideeën komt en zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. De kip staat bekend als inspirerend, enthousiast en gezellig en wordt soms als kip zonder kop gezien. Onder druk kan de kip lelijk pikken. Zij kan persoonlijk worden en emotioneel.

De kip stelt zich hier voor. Dit kan je doen om je aan te passen aan de kip:

 • Lach om grapjes
 • Geef complimenten
 • Onderbreek en praat harder
 • Vertel met tempo en afwisseling
 • Schrik niet van grote woorden

2) Hou het zakelijk met de haan
De haan is resultaatgericht, zakelijk en direct. Hij komt op kantoor om te werken en niet echt voor de gezelligheid. De haan staat bekend als duidelijk, to the point en zelfverzekerd en wordt ook bot en bazig gevonden. De strakke hanige blik kan intimideren.

De haan stelt zich hier voor. Dit kan je doen om je aan te passen aan de haan:

 • Blijf to the point
 • Geef ongevraagd je mening
 • Praat over iets inhoudelijks
 • Vraag niet naar gevoelens
 • Schrik niet van hanige blik

3) Wees vriendelijk voor het schaap
Een schaap houdt graag de kudde bij elkaar. Het is een sociaal dier en een echte teamplayer. Het schaap staat bekend als zachtaardig, open en persoonlijk maar ook als besluiteloos, wollig en soft.

Het schaap stelt zich hier voor. Dit kan je doen om je aan te passen aan het schaap:

 • Vraag hoe het gaat
 • Ga in op gevoelens
 • Vertel iets persoonlijks
 • Spreek je waardering uit
 • Geef tijd om mening te bepalen

4) Betrek de uil
Een uil zit graag stil in een boom en denkt na. De uil kan afstand nemen, is rustig en doordacht. Hij is niet de eerste die wat vertelt of tijdens een vergadering het woord neemt. Hij denk namelijk eerst na voordat hij wat zegt. Niet te verwarren met saai, emotieloos en inflexibel.

De uil stelt zich hier voor. Dit kan je doen om je aan te passen aan de uil:

 • Vraag naar mening
 • Laat stiltes vallen
 • Dwaal niet af
 • Laat de uil uitpraten
 • Maak geen rare grapjes

5) Je collega kan zich ook aanpassen
Hierboven heb je gelezen hoe je effectiever kunt samenwerken door je eigen stijl aan te passen. Je collega mag zich natuurlijk ook wel eens aanpassen. Het punt is alleen dat je je collega niet kunt veranderen. Je kunt je collega natuurlijk wel aanspreken over de manier waarop deze communiceert. Lees voordat je dat doet eerst hier ‘De 5 Gouden tips voor feedback in je team’. In ‘The 7 Habits of Highly Ineffective Teams’ zie je hoe het niet moet.

Schateiland geeft teams op een actieve manier inzicht in ieders communicatiestijl, bijvoorbeeld tijdens een teamdag of teambuilding. Je team leert effectief communiceren en samenwerken met praktische tips en uitdagende teamoefeningen.  Wil je meer weten, bel ons dan op +31 6 26961659 of mail ons via info@schateiland.be.

Geplaatst in communicatie, Samenwerken |