Teamtraining

Help uw team vooruit met onze praktijkgerichte teamtrainingen. In een ontspannen sfeer traint uw team met Schateiland vaardigheden die nodig zijn om de teamdoelen te halen: effectief communiceren, de omgeving be´nvloeden, resultaatgerichter werken. Uw eigen collegaĺs hebben te maken met dezelfde praktijksituaties en kunnen u helpen.
 

   Training feedback geven en ontvangen

   Training klantgerichtheid

   Training effectief communiceren

   Training be´nvloeden van de omgeving

   Training presenteren en profileren

       BROCHURE SCHATEILAND TEAMTRAINING »

 

   FOTO'S SCHATEILAND TEAMTRAINING » 

 


   

Training feedback geven en ontvangen


 • Training met '4 G' feedbacktechniek
 • Reacties op feedback opvangen
 • Cases uit de eigen praktijk met acteur

Training klantgerichtheid


 • Verwachtingen van de klant overtreffen
 • Oefenen met de 5 Kaas van klantgerichtheid
 • Cases uit de eigen praktijk met acteur

Training effectief communiceren


 • Inzicht in persoonlijke communicatiestijl
 • Oefenen met communicatieve vaardigheden
 • Cases uit de eigen praktijk met acteur

Training be´nvloeden van de omgeving


 • Analyse politiek krachtenveld
 • Oefenenwin-win onderhandelen
 • Inspelen op je gesprekspartner

Training presenteren en profileren


 • Aansluiten bij je publiek
 • Je boodschap duidelijk en aansprekend overbrengen
 • Oefenen met presenteren